Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


                          

                                                                    

                                         SZÍNEK JELENTÉSE

Sárga

 • Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.
 • A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.
 • A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.
 • Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt - csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, aki a császári családhoz tartozott -, később az előkelőség kifejezője lett.
 • A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.

 

Narancssárga

 • Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.
 • Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.
 • A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.

 

Piros

 • Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható.
 • A nemiség szimbóluma, a libidó színe.
 • A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során. Ókori babona, hogy apotropaikus erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől.
 • Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek.
 • A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától.
 • Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba.
 • Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum.
 • Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel.
 • A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe.
 • Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe.
 • Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a skarlátvörös a „nagy babiloni parázna” színe.
 • A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal.
 • Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a „Nagy Mű” harmadik fokozatát.
 • Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.

 

Barna

 • A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése.
 • Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is.
 • Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet.
 • A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.

 

Szürke

 • A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.
 • A keresztény szimbólikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.
 • A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.

 

Zöld

 • A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője.
 • Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.
 • A színskála „közepén” áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.
 • Meleg és hideg, égi és földi keveréke.
 • Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.
 • A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.
 • Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel.

 

Kék

 • Az égbolt, a tenger színe, a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.
 • Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat.
 • Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.
 • A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.
 • A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.
 • Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin principiumra utal.

 

Lila

 • A mértékletesség színe.
 • Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.
 • Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát.
 • A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik.
 • A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.

 

Fekete

 • Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe.
 • A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma.
 • A lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz erőkhöz kötődik.
 • Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe.
 • A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe.
 • A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották.
 • Az alkímiában a szín hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe.

 

Fehér

 • A fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.
 • Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.
 • Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja.
 • A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.
 • A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása.
 • Kínában a gyász színe. A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi.
 • A fehér virág a gyermekáldást jelenti.
 • Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett.
 • A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe.
 • A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett.
 • A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.

 

Ezüst

 • Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára.
 • Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak.
 • Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejútat „ezüstfolyónak” nevezték.
 • A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.
 • Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.
 • Az ezoterikában a lunáris asztrál színe.

 

Arany

 • A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe.
 • Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.
 • A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre.
 • Az ezoterikában a szoláris asztrál színe.

 

 

Annyira idegesííítesz!!

A 10 legidegesítőbb csajszokás!

 

TOP1Körömrágás.

Nagyon kiábrándító tud lenni, ha a srácok előtt rágod a körmödet. Ráadásul az igénytelen köröm is taszító. Maradj nőies!

 

TOP2Butaság.

Szedd össze magad, ha egy pasival beszélsz, mert a butuska lányokat nem veszik komolyan, és gyorsan lapátra kerülhetsz.

 

TOP3Felejtsd el,

hogy egy randira elhívd a legjobb barátnődet is! A párod ugyanis veled szeretne kettesben lenni, és lehet, hogy idegesti egy harmadik személy jelenléte. Van, aki szégyenlős.

 

TOP4Nyafogás.

Ez igazán kikészíti a fiúkat! Ne csipogj! A butus csivitelés őrjítő! Beszélj normálisan.

 

TOP5A lemondott

találkozók kiábrándítóak. Ha mégis megteszed, ne magyarázkodj, mert csak magadat tiprod még mélyebbre a sárba.

 

TOP6Egy-két

ártalmatlannak hitt füllentéssel örökre eláshatod magad. Ha rajtakap a fiú, esélyes, hogy soha többé nem lesz képes megbízni benned.

 

TOP7Most nincs

kedvem találkozni!- ez az egyik legkiábrándítóbb szöveg. Ha szereted a srácot, hogyhogy nem akarod látni? Szedd össze magad!

 

TOP8Flörtölés.

Ha pasid van, vagy kiszemeltél valakit, felejtsd el, hogy közben másokkal flörtölsz. A srácok ezt nagyon nem bírják!

 

TOP9Egyenesen kiborító,

ha olyanokkal traktálod a pasidat, hogy változzon meg miattad. Ne akarj erőszakosan eredményeket elérni.

 

TOP10A srácokat                                                                                                                      idegesíti, ha ( fölöslegesen, alaptalanul) féltékenységi rohamok törnek a barátnőjükre. Jobb, ha visszafogod magad, és inkább biztosra mész.

 

 

Figyelem!!

10 trükk amivel leveheted a lábáról

 

TOP1 a szavaid

A mondataid tartalma csak 7%-ban fontos ahhoz, hogy eldöntse, tetszel-e neki, vagy sem. De a testbeszéded annál hatásosabb lehet: akár 55%-ban  hozzájárulhat a pozitív megítéléshez. És még egy meglepetés: az is számít, hogy hogyan mondod,amit mondasz! Tehát fogalmazz érthetően, szépen, és kerüld a közönséges stílust!

 

TOP2 a mosolyod

ha sokat mosolyogsz, egyből leveszi majd, hogy szeretsz vele lenni. Ha látja, hogy jól érzed magad a társaságában, megjön az önbizalma is. És egy apróság: a mosoly mindenkit megszépít, kár lenne kihagynod.

 

TOP3 a szemed

Tudtad, hogy a pupillád kitágul, ha rokonszenves  emberre nézel? Ráadásul ezt nem is tudod irányítani, ez a tested ösztönös jelzése! Nézz a szemébe, hiszen minden ismerkedés a szemkontaktussal kezdődik!

 

TOP4 a testhelyzeted

Azok az emberek, akik szimpatikusak egymásnak, úgy állnak, hogy lehetőleg szembe forduljanak. Ha érdeklődtök egymás iránt, közeledjetek is egymás felé!

 

TOP5 az ajkaid

Beszélgetés közben gyakran nézzük a másik száját. Azon túl, hogy a húsos ajkat a legtöbben szexisnek találják, a fiúk főleg akkor bámulják előszeretettel a lányok száját ha a fejükben ott motoszkál a csók gondolata!

 

TOP6 az érintésed

Az érintés minden kapcsolatban közelséget, az intimitást fejezi ki. Ha már olyan viszony alakult ki köztetek, hogy egymáshoz is mertek érni, egyre közelebb kerültök a célhoz! Egy finom érintéssel kifejezheted, nem szeretnéd "elengedni őt".

 

TOP7 a tested

Ne feledd, a fiúk azonnal felmérik, mennyire csinos egy lány. Szakértő szemüket nem kerüli el egyetlen részlet sem: popsi, mell, láb stb. Egyesek szerint azt is megfigyelik, mennyire egészséges egy lány megjelenése: a fogak, az ápolt bőr, a csillogó haj sokaknak fontos!

 

TOP8 a nevetésed

Ha nevetsz egy- egy viccén, növelheted az önbizalmát. Azért maradjon természetes a mosolyod, nem kell mindenáron vigyorogni, csak azért, hogy szimpatikusnak tűnj!

 

TOP9 az öltözködésed

Te is megnézed, hogyan öltözködik az a fiú, aki tetszik neked. Ő is ugyan ezt teszi. Az első benyomás miatt tehát igenis érvényes a mondás: "A ruha teszi az embert"!

 

TOP10 a hangulatod

Az idegesség ragadós, ezért, ha stresszes vagy, ő is könnyen feszülté válhat. Állj meg, vegyél egy nagy levegőt, mielőtt leállsz vele dumálni. Nincs miért aggódnod, végül is ő "csak" egy fiú!  

Csábítsd el!!

10 csábító ötlet

 

TOP1 Csakis csapatban! Nincs annál kellemetlenebb, mint valahol egyedül ácsorogni, ezért mindig a társaságoddal vagy a legjobb barátnőddel menj diszkóba!


TOP2 Egy pillantás! észrevettél egy nagyon édes fiút és szeretnél vele flörtölni? Közvetkező a feladat: egy gyors pillantás, egy mosoly, nézz másfelé, majd újra a srácra. Még mindig téged néz? Bingó!

TOP3 Bátorítás! Nyugodtan állj néhány méterrel odébb a társaságodtól. Ezzel arra bátorítod a srácot, hogy beszélgetni kezdjen veled.

TOP4Gyakorlótábor. A flörtölést is tanulni kell: ha egy aranyos fiú megy el előtted, mosolyogj rá. Visszamosolyog? Szuper! Sikerült magadra felhívnod a figyelmét. Ha nem, az sem probléma. Ez a kis gyakorlás lazává tesz majd, ha komolyra fordul a dolog.

TOP5 A szerelem nevében! Nagyon tetszik egy srác? Akkor detektívesdit kell játszanod: ha ugyanis a nevén szólítod, nagy szemeket fog mereszteni!

TOP6Egyedül vagy párban? Csak úgy mellékesen szeretnéd megtudni, van-e barátnője? Bátran kérdezd meg, hogy áll a szerelemmel. Ha unottan nézelődik, startolj rá!

TOP7 Beszélj hozzám! A barátaival tölti az időt. Nyugodtan beszélgess egyik haverjával. Fogadjunk, hogy azonnal csatlakozni fog hozzátok.

TOP8 Cserejáték! Őt nézted és most elindult feléd? Semmi pánik! Ha azt mondod, "Bocsi, összetévesztettelek valakivel, de örülök, hogy megismertelek", könnyen beszélgetésbe elegyedhettek.

TOP9 Szerelmes érintés. Belelóg egy hajtincs a helyes arcába? Ha gyengéden a füle mögé simítod, tudni fogja, hogy nagyon kedveled...

TOP10 Kis nyuszi... Egy srác három másodpercnél tovább néz a szemedbe, de nincs bátorsága odamenni hozzád? Tiszta ügy: tetszel neki! Szóval kezdeményezz!

  

Most megtudhatod!!

10 dolog, amit mindig is megakartunk tudni a fiúkról

 

TOP1 Fiúk csevegései
Miről beszélgetnek a fiúk egymás között? Semmiképp sem az érzelmeikről vagy félelmeikről. A menő témák a sport (35%), a lányok (29%) és a kocsik (26%). Persze nem véletlenül van sok fiúnak egy nagyszerű barátnője, akivel ilyesmiről elbeszélgethetnek. Semmi okod a féltékenységre.

TOP2 Még az indiánok is sírnak!
Beismerjük: ez nem túl gyakori. Ezért hétpecsétes titokként őrzik azt a tényt, hogy időnként mégis könnyekre fakadnak. Állítólag szerelmi bánatukban többször is előfordul. Tehát ha egy srác elsírja magát, miután szakítottál vele, akkor hideg zuhanyként érte a dolog.

TOP3 Szabadság, szerelem
Egy randevú után nem jelentkezik, holott meghívtad egy közös mozizásra. Upsz! Hátha csak attól fél, hogy nem lesz elég szabadideje a barátaira. Adj neki egy kis időt és mutasd meg, hogy rajta kívül más dolgok is érdekelnek. Ha még ez sem esik le neki, akkor inkább nézz más partner után.

TOP4 Miki egér cincogás
A férfi nemi hormonok a srác vékony hangját idővel csodás baritonra változtatják. De amíg ennek eljön az ideje, a fiúk hangja viccesen megbicsaklik. Ettől teljesen elbizonytalanodnak! Szóval, ha kedvesed sokszor hallgatag, vedd lazán, hiszen csak feszélyezve érzi magát.

TOP5 Meglepetés
Néha egyenesen lehengerli. Anélkül, hogy szeretné vagy irányítani tudná. Spontán erekció az uszodában - kínos, kínos! Egy partin az ölében üldögélsz és váratlanul érzel valamit a feneked alatt. Ettől még ne tartsd szexmániásnak! Az erekció egy reflex, amit az idegrendszer irányít. Fogd fel bókként: nagyon kívánatosnak tart.

TOP6 Csináld magad!
Az önkielégítés teljesen normális és természetes dolog. A barátod is ezt teszi, annak ellenére, hogy együtt vagytok? Ne aggódj amiatt, hogy nem elégíted ki. A fiúknak ebben a korban hihetetlen a szexuális étvágyuk. Tizenként éves fiúk átlagosan 7-szer önkielégítenek egy hónapban, a 18 évesek 11 alkalommal. És legyünk őszinték: ki nem csinálja néha?

TOP7Romantikagyilkos
A fiúk azzal, hogy elmesélnek egy ostoba viccet, gyakran elrontják a romantikus pillanatokat. Miért? A romantika olyan mélyen rejtezik bennük, hogy lexikon kellene a megfejtésükhöz. Például: előfordult már, hogy egy esős napon a focipálya mellett álltál és szurkoltál neki? Igen! Számára nem létezik ennél romantikusabb.

TOP8 Menő vagyok, ugye?
Miért olyan bántóak a fiúk időnként? A titok nyitja: Miszter Menő lehetetlen beszólásaival csak bizonytalanságát próbálja palástolni. Szóval ne mérgelődj, ha párod úgy érzi, ismét eljött az ideje annak, hogy hülye mondatokkal szórakoztasson. Ejts el egy merész beköpést, és gondolj arra, valójában nem is ez a véleménye.

TOP9Gyáva nyúl
Miért szakít veled kurtán-furcsán a telefonban vagy sms-ben? Aztán pedig arra sem kapható, hogy még egyszer beszélgessetek? Sajnos ennek nagyon egyszerű az oka: a fiúk kicsit gyávák. Tartanak az olyan veszekedésektől, melyekben érzelmek ütköznek érzelmekkel. Maradj nyugodt, és a tényekre összpontosíts, ha vitára kerül a sor! Akkor meghallgat téged
.

TOP10 Szexisten
A fiúk előszeretettel mesélnek barátaiknak fantasztikus hétvégi szexteljesítményeikről. A barátod azzal henceg, hogy vad, szexuális kalandotok volt a garázsban, holott csak csókolóztatok? Kérd meg rá, hogy többet ne tegyen ilyet. De jusson eszedbe: az egészet csak azért csinálja, hogy a barátai szemében ne legyen vesztes típus. Tényleg szegényes...

Szeret, nem szeret?? 

10 jel, ami elmondja szavak nélkül is az érelmeit

 

TOP1 Amikor a szemedbe néz, nagyra nőnek a pupillái.

Akarja vagy sem, a teste elárulja neked, hogy érdeklődik irántad! Garantált libabőr: a megnövekedett pupillák hatására tekintete mélyre hatol. Ha pedig egy beszélgetés során több, mint hat másodpercig viszonozza a pillantásodat, akkor teljesen elveszett a srác!

TOP2 Finoman megérinti a karod vagy a vállad. Gondolkodj el azon, hogy reagál, ha a közelében vagy. Időről időre megérint téged (tudat alatt), miközben beszélgettek? Telitalálat! Valószínű, hogy remekül érzi magát a társaságodban. Hiszen csak azokat engedi közel magához, akiket kedvel.

TOP3Miközben magyaráz neked, észre sem veszi, és megmutatja a tenyerét. Ha beszélgetés közben többször is ezt teszi, az a nyitottságát mutatja, s hogy bizalommal viseltetik irántad. De a keze többet is elárulhat. Ha a közeledben valamilyen tárggyal, például tollal játszik, az idegességről tanúskodik. Ha folyamatosan a hajába túr, azt szeretné, ha megsimogatnád. Nem rossz, mi?

TOP4Mindig rád mosolyog. Most nagyon oda kell figyelned. Létezik ugyanis őszinte és hamis mosoly. Az előbbinél az orcák enyhén felfelé mozdulnak el, míg a szemöldök lefelé. Az egész arc mosolyog. A hamis mosolynál a szem környéki izmok mozdulatlanok. Tehát, ha sokszor látsz őszinte mosolyt az arcán, akkor boldog, hogy veled lehet.

TOP5Amint meglát, elvörösödik. Elég, ha felbukkansz a közelében, és máris kényelmetlenül érzi magát. Ha megszólítod, olyan vörös lesz az arca, hogy azt gondolhatnád, egy túlérett paradicsommal akadt dolgod. Ebben az esetben egy nagyon szégyenlős példánnyal hozott össze a sors. Egyet tehetsz: feledkezz meg az arcpírról, és élvezd, hogy tetszel neki!

 

TOP6Kérdéseket tesz fel neked, és meghallgatja a válaszokat. Érdeklődik a zenei ízlésed, a hobbijaid iránt. Röviden: mindent tudni szeretne rólad - a nagy dumásokkal ellentétben, akik kizárólag önmagukról beszélnek. Ha érdeklődik irántad, akkor hagyja, hogy végigmondd, amit szeretnél, és még napokkal később is emlékszik életed legapróbb részleteire is.

TOP7Mindig kimondja a keresztnevedet. Azt gondoltad, fogalma sincs, hogy hívnak, de néhány napja kizárólag a keresztneveden szólít. Nagyon árulkodó! Így mutatja ki, hogy csodálatosnak talál!

 

TOP8Nem káromkodik, ha veled beszél. Egyértelmű: jó benyomást szeretne tenni rád. Egy pillanatra sem szabad azt gondolnod, hogy faragatlan alak. Ennek hatására időnként nem találja a szavakat és dadogni kezd. Nem probléma, hiszen te mindig tudod, mit szeretne mondani.

 

TOP9Mindig ott bukkan fel, ahol te vagy - persze "véletlenül". Suli után találkozol a barátnőiddel a fagyizóban. Ki vásárol ugyanakkor ugyanott fagyit? Természetesen ő! Görkorcsolyázni indulsz. Kivel futsz össze? Vele! Ennyi véletlen nem létezik! Ez mind szándékos, mert többet szeretne látni.

 

TOP10Közbeavatkozik, ha egy pasi molesztál. Ha egy srác felbukkan a közeledben, ő is ott terem. Ha az a valaki megszólít, ügyesen magára tereli a beszélgetést. Nem kérdés: aki komolyan rád hajtott, az már nem akar rajtad osztozkodni!

 

Pasik!

10 dolog, ami azonnal felkelti a férfiak érdeklődését

 

TOP1Piercing-et visel
valamely nem mindenki által látható helyen,
mint pl: köldök! Mi másra gondoltatok?


TOP2Nem hord melltartót
Világos, hogy ezt nem mindenki engedheti meg magának, a nehézkedésnek megvannak a maga törvényei, de a férfiak fejében vad fantáziálás indul meg a gondolatra, hogy egy lányon nincs fehérnemű.

TOP3Idegen akcentussal beszél

Egy küföldi lány vonzereje olyan, mint az erdőből a hímet kicsalogató nőstényé.


TOP4Kilóméteres lába van
A férfiak a hosszú lábnak nem tudnak ellenállni. Lélegzetelállító hatással van rájuk.


TOP5Szereti a gyors autókat
Van a birtokában ilyen, vagy szeretne ilyet, hozzáértő módon beszél róluk.
Kevés férfit hagy hidegen a gyors autóra, vagy terepjáróra vágyó nő.

 

TOP6Combfixet hord és nem beszél róla
A férfiakban van egy radar ezekhez a dolgokhoz.
A combfix képes hormonális vihart okozni a kemény szexet kedvelőkben.


TOP7Nyugodtan beszél a szexről fiúkkal is
Akadhatnak olyanok akik ettől megriadnak.
(A férfiak szeretik azt képzelni, hogy csak nekik van joguk bizonyos dolgokról beszélni, mintha mi nők soha nem csinálnánk), de ha elmúlt a zavaruk, egy olyan lány aki nem esik kétségbe, és a szex kerül szóba, kifejezetten ellenállhatatlan.

 

TOP8 Hosszú a haja
(Egy rövid ideig tartó minimalista korszak után megállíthatatlanul visszatér a hosszú haj). Valószínűleg az első dolog amire egy férfi felfigyel amikor meglát egy nőt, az a haj.

TOP9Imádja a szexis cipőcskéket, és nem fél felvenni őket napközben sem és remekül tud járni bennük
A vékony cipősarok szintén a férfi libidó erőteljes stimulálói közé tartozik. Nem tudja mindenki megengedni magának a tűsarkút, de sokféle variáns van, és sok lehetőség a témában. Az a kifogás, hogy nem kényelmes, nem fogadható el minden alkalommal. Néha engedni kell a férfiak elvárásának.

 

TOP10Képes a férfiak szemébe nézni bizonytalanság nélkül

Nem kihívás van a szemében, hanem magabiztosság és függetlenség. Sohasem hittük volna,

hogy az első helyen egy a viselkedésre vonatkozó dolog áll, és nem valami banális, a

fizikumra utaló külsőség. Természetesen a férfiak mindig is okoztak, és okozni fognak

nekünk meglepetéseket az ízlésükkel.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Görgei 79

(Merci, 2010.06.17 11:39)

Nagyon jó az oldid!!